administrative område niveau 3 i Burkina Faso

Åben kort
Lokal tid:
02:22:00

Desværre, der er ingen steder i Burkina Faso

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Restaurant Senegalais MAM-DIARRA

Ouagadougou
restaurantLæs mere

Centre Missionnaire Les Lauries

Saint Léon、ワガドゥグ
lodgingLæs mere

Hotel Kavana Ouagadougou

rue du docteur goarnisson, Ouagadougou
lodgingLæs mere

La rose des sables

Saint Léon, Ouagadougou
lodgingLæs mere

Restaurant

Restaurant Senegalais MAM-DIARRA

Ouagadougou
restaurantLæs mere

Restaurant Saint Hivernage

Koulouba, Ouagadougou
restaurantLæs mere

Hôtel Amiso

Boulevard Monseigneur Joanny Tarvernaud, Ouagadougou
lodgingLæs mere

Tøjbutik

Klass style Prêt à porter

Bilbalogho, Ouagadougou
clothing_storeLæs mere

Magasin Istanbul

Bilbalogho, Ouagadougou
clothing_storeLæs mere

Chic de Paris

Avenue Maurice Yameogo, Ouagadougou
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Burkina Faso

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning